Custodial a non-custodial wallet

Portfele kryptowalutowe depozytariusza: portfele depozytariusza, znane również jako portfele hostowane, są dostarczane przez scentralizowane giełdy lub zewnętrznych dostawców usług. Portfele te przechowują klucze prywatne użytkowników w ich imieniu, skutecznie powierzając opiekę nad środkami dostawcy portfela. Chociaż portfele depozytariusza zapewniają wygodę i łatwość użytkowania, wiążą się z pewnymi zagrożeniami i wadami:
1. Wygoda: portfele depozytariusza często są zintegrowane z dedykowanymi i sprawdzonymi giełdami, umożliwiając użytkownikom płynny handel i zarządzanie środkami na jednej platformie. Ta wygoda sprawia, że są atrakcyjne, szczególnie dla początkujących i osób poszukujących prostoty.
2. Zagrożenia bezpieczeństwa: przechowując klucze prywatne użytkowników w ich imieniu, portfele depozytariuszy narażają użytkowników na zagrożenia bezpieczeństwa. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa lub włamania atakującego dostawcę portfela środki użytkowników mogą zostać naruszone. Kilka głośnych incydentów wykazało wrażliwość portfeli depozytariuszy i potencjał znacznych strat finansowych. Z drugiej strony użytkownicy mają możliwość odzyskania swojego portfela w przypadku utraty hasła do konta, poprzez e-mail, numer telefonu itp.
3. Ograniczona kontrola: W przypadku portfeli depozytariuszy użytkownicy rezygnują z kontroli nad swoimi kluczami prywatnymi, a co za tym idzie, nad swoimi funduszami. Chociaż mogą zapewniać pewne środki bezpieczeństwa, takie jak uwierzytelnianie dwuskładnikowe, ostateczna odpowiedzialność za zabezpieczenie środków spoczywa na dostawcy portfela. Ten brak kontroli jest sprzeczny z etosem decentralizacji, do którego osiągnięcia dążą kryptowaluty.
Portfele kryptowalutowe bez depozytu: Portfele bez depozytu, znane również jako portfele samoobsługowe, zapewniają użytkownikom pełną kontrolę i własność ich kluczy prywatnych. Portfele te umożliwiają użytkownikom niezależne zarządzanie swoimi środkami, zwiększając bezpieczeństwo i prywatność. Chociaż portfele niepowiernicze mogą wymagać nieco większej wiedzy technicznej, oferują kilka zalet, które czynią je atrakcyjnym wyborem dla doświadczonych użytkowników kryptowalut:
1. Wyłączna własność: portfele niepowiernicze zapewniają, że Ty i tylko Ty masz kontrolę nad swoimi środkami. Ponieważ posiadasz klucze prywatne, żadna osoba trzecia nie może uzyskać dostępu do Twoich zasobów ani ich przenieść bez Twojej zgody. Ta funkcja jest zgodna z podstawową zasadą kryptowalut, zapewniając jednostkom autonomię finansową.
2. Zwiększone bezpieczeństwo: Portfele niezabezpieczające ograniczają ryzyko scentralizowanych ataków lub naruszeń bezpieczeństwa, ponieważ nie ma centralnego punktu awarii. Trzymając klucze prywatne w trybie offline lub w swoim posiadaniu, zmniejszasz ryzyko nieautoryzowanego dostępu do Twoich środków. Dodatkowo możesz wdrożyć dodatkowe środki bezpieczeństwa, takie jak portfele sprzętowe lub uwierzytelnianie wieloma podpisami, aby zapewnić dodatkową ochronę.


3. Prywatność: Portfele niezabezpieczające zapewniają lepszą prywatność, eliminując potrzebę udostępniania danych osobowych osobom trzecim. Ponieważ nie polegasz na opiekunie, nie ma potrzeby przedstawiania dokumentów identyfikacyjnych ani poddawania się procedurom Know Your Customer (KYC). Ta anonimowość może być szczególnie atrakcyjna dla tych, dla których prywatność jest priorytetem i chcą zachować kontrolę nad swoimi informacjami finansowymi.
Chociaż portfele depozytowe zapewniają wygodę, zagrażają podstawowym zasadom decentralizacji i niezależności finansowej, które reprezentują kryptowaluty. Z drugiej strony portfele niepowiernicze oferują wyłączną własność i kontrolę nad funduszami, zapewniając większe bezpieczeństwo i prywatność. W miarę dojrzewania branży kryptowalut coraz ważniejsze staje się, aby osoby prywatne nadawały priorytet zabezpieczeniu swoich aktywów, wybierając portfele niepowiernicze. Przejmując kontrolę nad swoimi kluczami prywatnymi, akceptujesz prawdziwą istotę kryptowalut i stajesz się wyłącznym właścicielem swojego finansowego przeznaczenia.
Naszą wizją jest stworzenie cyfrowego ekosystemu synergii.
Our vision is to create a digital ecosystem of synergies.
Adres
Zetly Group Sp. z o.o.
Jesionowa 22, 40-158 Katowice, Poland
KRS 0000983944
contact@zetly.io
Newsletter
Chcesz być na bieżąco? Dołącz do Newslettera!
Copyright © 2021, Zetly OU - All trademarks and copyrights belong to their respective owners.
Copyright © 2021, Zetly OU - Wszystkie znaki towarowe i prawa autorskie należą do ich odpowiednich właścicieli.